Rozmiar tekstu: AAA
Ekologia

​Konieczne jest zachowanie harmonii pomiędzy przemysłem, a środowiskiem naturalnym. Dziedzictwo, które przekazały nam poprzednie pokolenia, powinno być przez nas szczególnie pielęgnowane i chronione. ORLEN KolTrans, świadomy wpływu swojej działalności na środowisko, dostosowuje się do wymogów trwałego i zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowanie procesu zapobiegania zanieczyszczaniu i ochrony środowiska oraz usuwanie szkód powstałych jako skutek jego działalności. Ekologię postrzegamy jako jedno z najważniejszych kryteriów społecznej odpowiedzialności Firmy. Pracownicy ORLEN KolTrans:

  • deklarują dbałość o środowisko naturalne, niezależnie od miejsca i rodzaju pracy;
  • stosują się do wewnętrznych uregulowań Firmy z zakresu ochrony środowiska;
  • zgłaszają swojemu przełożonemu każdy dostrzeżony przypadek szkodzący naturalnemu środowisku;
  • uczestniczą w akcjach na rzecz ochrony środowiska.

Będąc przełożonym jesteś zobowiązany:

  • popularyzować, kontrolować i egzekwować od pracowników wewnętrzne uregulowania ORLEN KolTrans z zakresu ochrony środowiska,
  • precyzyjnie określać odpowiedzialność własnej jednostki organizacyjnej oraz kompetencje pracowników zaangażowanych w działania na rzecz ochrony środowiska;
  • kształtować świadomość i odpowiedzialność ekologiczną pracowników.
 
 

Marki Grupy ORLEN