Rozmiar tekstu: AAA
Standardy Antykorupcyjne
ORLEN KolTrans S.A. w swoim działaniu opiera się na wartościach Grupy Kapitałowej ORLEN do których należą: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność.
 
Zbiorem zasad postępowania w działalności biznesowej ORLEN KolTrans S.A są wytyczne zawarte we wdrożonym Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN. Wśród nich znajdują się również standardy antykorupcyjne stosowane przez Spółkę ORLEN KolTrans, tj:

Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom,
Polityka zarządzania konfliktem interesów,
Polityka przyjmowania i wręczania upominków,
System zgłaszania nieprawidłowości.

Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom określa zachowania zabronione, podkreślając brak tolerancji dla takich działań niezgodnych z prawem.
ORLEN KolTrans S.A. oczekując od swoich kontrahentów i partnerów biznesowych podobnego podejścia zobowiązuje ich do deklarowania zgodności z najwyższymi standardami antykorupcyjnymi, poprzez stosowanie klauzuli antykorupcyjnej w umowach handlowych oraz weryfikuje ich wiarygodność przed nawiązaniem relacji gospodarczych.

Polityka zarządzania konfliktem interesów reguluje obowiązki i odpowiedzialność osób zajmujących stanowiska podlegające ocenie konfliktu interesów oraz reprezentantów zewnętrznych Spółki ORLEN KolTrans. Stworzone są warunki, zarówno do deklarowania swoich powiązań, jak i ujawniania konfliktu interesów.

Polityka przyjmowania i wręczania upominków określa kiedy i jakie upominki pracownicy/ osoby reprezentujące Spółkę ORLEN KolTrans mogą wręczać i przyjmować, a także zapewnia możliwość ich rejestrowania.

System zgłaszania nieprawidłowości zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń, również anonimowych. Zgłoszenia te wyjaśniane są z poszanowaniem zasad ochrony praw osoby zgłaszającej.

Wszystkie powyższe działania w Spółce nadzoruje Biuro Organizacji i Systemów Zarządzania.


​​​​​​​​​​
​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN