Rozmiar tekstu: AAA
Certyfikaty i wyróżnienia
Certyfikat z Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS

Nagroda dziennika Rzeczpospolita

Redakcja dziennika Rzeczpospolita 25 sierpnia br. przyznała ORLEN KolTrans nagrodę za największą dynamikę uzyskaną w 2021 roku w ramach transportu pozadrogowego.
Certyfikat z Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS

Certyfikat Audyt Energetyczny PN-EN 16247

W sierpniu 2021r. firma Ellipsis Energy Sp. z o.o. przeprowadziła w ORLEN KolTrans S.A. audyt energetyczny zgodny z normą PN-EM 16247 oraz z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej.
Certyfikat z Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS

Certyfikat z Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS

Certyfikat z Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS wystawiony przez firmę ERC GmbH Austria.

Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”  

Kapituła konkursu doceniła inicjatywę ORLEN KolTrans polegającą na oznakowaniu taśmami odblaskowymi wszystkich aktualnie eksploatowanych lokomotyw oraz umieszczenie oświetlenia w formie dodatkowej lampy z wiązką mrugającego światła na cysternach znajdujących się na początku składu. Eksperci uznali również, że dzięki oznakowaniu, widoczność składu kolejowego, zwłaszcza w nocy jest lepsza, szczególnie z dużej odległości. Uznano także, że to bardzo dobry i interesujący sposób poprawiający bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych, ponieważ dodatkowe oznakowanie maszyn sprawia, że inni użytkownicy drogi mogą znacznie wcześniej dostrzec zbliżający się pociąg i w odpowiedni sposób zareagować dojeżdżając do przejazdu.
Celem konkursu było nagrodzenie lub wyróżnienie osób lub podmiotów, które swoją pracą lub dzięki wprowadzonym innowacyjnym rozwiązaniom przyczyniają się do podnoszenia kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz możliwość docenienia i nagrodzenia osób, które swoim zachowaniem lub działaniem zapobiegają zdarzeniom kolejowym.

Certyfikacja procesów spawalniczych  

ORLEN KolTrans otrzymała certyfikaty potwierdzające pozytywną ocenę procesu certyfikacji procesów spawalniczych na zgodność z wymaganiami norm PN-EN ISO 3834-2 oraz PN-EN 15085-2 w zakresie naprawy i modernizacji taboru kolejowego, poziom certyfikacji CL1.

Przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa cz. B

W dniu 09 września 2019 r. ORLEN KolTrans otrzymała przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa cz. B potwierdzającego, posiadanie przez Spółkę, zaakceptowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa.

Przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa cz. A

Spółka ORLEN KolTrans otrzymała Certyfikat Bezpieczeństwa potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej w zakresie przewozów towarowych, w tym przewozu ładunków niebezpiecznych.

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarzadzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Na przełomie maja i czerwca 2022r. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. przeprowadziło w ORLEN KolTrans drugą część audytu planowanej certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zrządzania w zakresie norm ISO 9001:2015, ISO 140001:2015 oraz ISO 45001:2018. Audit zakończył się pozytywnym wynikiem oraz uzyskaniem certyfikatu ważnego do 10.02.2025r.​

Podziękowanie za pomoc udzieloną Powiatowemu Zespołowi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie

Podziękowanie za pomoc udzieloną Powiatowemu Zespołowi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie 08.04.2010

Spółka ORLEN KolTrans otrzymała podziękowanie za pomoc od podopiecznych PZPOW w Gostyninie.
Gazele Biznesu 2007

Gazele Biznesu 2007

ORLEN KolTrans dołączyła do grona najdynamiczniej rozwijających się firm w 2007 r. otrzymując nagrodę Gazeli Biznesu.
ORLEN KolTrans Przedsiębiorstwem Fair Play 08.12.2006

ORLEN KolTrans Przedsiębiorstwem Fair Play 08.12.2006

Spółka ORLEN KolTrans otrzymała w 2006 r. tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play". Kapituła programu doceniła działania Spółki zgodne z wartościami etycznymi oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Podziękowanie za pomoc udzieloną Powiatowemu Zespołowi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie 29.05.2004

Podziękowanie za pomoc udzieloną Powiatowemu Zespołowi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie 29.05.2004

Spółka ORLEN KolTrans w miarę swoich możliwości wspiera podopiecznych PZPOW w Gostyninie. Radość z pomocy jest tym cenniejsza, gdy może wywołać uśmiech na twarzach dzieci.
Licencja na udostępnianie pojazdów trakcyjnych 27.02.2004

Licencja na wykonywanie usług transportu kolejowego z dnia 10.04.2019

Spółka ORLEN KolTrans decyzją Urzędu Transportu Kolejowego otrzymała licencję na wykonywanie usług transportu kolejowego.
Licencja na wykonywanie przewozów kolejowych 27.02.2004


Licencja na wykonywanie usług transportu kolejowego z dnia 10.04.2019

Załącznik nr 1 do Licencji.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103