Rozmiar tekstu: AAA
Polityka dobroczynności
ORLEN KolTrans informuje, iż politykę dobroczynności realizuje za pośrednictwem Fundacji ORLEN, w związku z czym w celu aplikowania o udzielenie wsparcia w formie darowizny, należy wypełnić Formularz wniosku o darowiznę
 
Wnioski o pomoc mogą być składane:
• w formie papierowej (tradycyjną pocztą) na adres ORLEN KolTrans S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock
• w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego wniosku) na adres koltrans@orlen.pl
 
W przypadku, gdy Spółka otrzyma prośbę o pomoc nie złożoną na wymaganym formularzu, pismo (wraz z ewentualnymi załącznikami) jest zwracane nadawcy z informacją, iż rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski złożone na obowiązującym formularzu.
 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103