Rozmiar tekstu: AAA
O Firmie
ORLEN KolTrans jest spółką z branży kolejowej należącą do Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. PKN ORLEN od końca 2019 roku jest jedynym akcjonariuszem i posiada 100 % udziałów Spółki. ORLEN KolTrans na rynku działa od 2001 roku. Swoim Klientom oferuje kompleksową usługę w zakresie transportu kolejowego obejmującą krajowy i międzynarodowy transport towarów koleją, serwis i naprawę taboru kolejowego, dzierżawę wagonów, obsługę bocznic i spedycję.
 
Obecnie ORLEN KolTrans dysponuje flotą 60 lokomotyw i 571 wagonów. Zatrudnia ponad 560 osób. Posiada nowoczesny tabor elektryczny oraz zmodernizowany tabor spalinowy. Eksploatuje 15 typów wagonów – 
utrzymywanych oraz eksploatowanych z zachowaniem standardów i wymogów bezpieczeństwa. Każdego dnia uruchamiane jest ok. 30 pociągów z logo Spółki. Przewozi produkty rafineryjno – petrochemiczne na poziomie 630 tyś. ton/msc. Swoją działalność prowadzi w oparciu o regulamin przewoźnika towarowego oraz uzyskane certyfikaty i licencje.
 
Potencjał Spółki budowany jest poprzez ciągłe unowocześnianie posiadanej floty kolejowej i inwestycje w nowe technologie. ORLEN KolTrans ma świadomość, że nakłady w nowoczesny tabor wpływają nie tylko na bezpieczeństwo i niezawodność, ale także na optymalizację kosztów transportu.
 
 ​​​​​​​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN