Rozmiar tekstu: AAA
System Zarządzania Bezpieczeństwem

​Zasady wydania świadectw maszynisty, aktualizacji/zmiany danych w świadectwach, zawieszania ważności lub cofnięcie świadectwa maszynisty oraz tryb odwołania się od decyzji w sprawie wydania świadectwa maszynisty, jego zawieszania i cofania w ORLEN KolTrans S.A. reguluje procedura PSMS05.

 


Aktualna Polityka Systemu Zarządzania Utrzymaniem Lokomotyw w ORLEN KolTrans S.A.


Polityka SMS 12-02-2020.pdfPolityka SMS 

 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103