Rozmiar tekstu: AAA
Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN KolTrans S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osob​owych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Oferenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Kontrahenta będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG, w tym wspólników spółki cywilnej.
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki).
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jeśli kontaktujesz się z ORLEN KolTrans S.A. za pomocą formularza kontaktowego.
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące monitoringu na obiektach ORLEN KolTrans S.A.
+ Informacja dla członków organów statutowych, pełnomocników reprezentujących Oferenta/Wykonwacy/ Zleceniobiorcy/ Kontrahenta/ Dostawcy**, a także pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z Oferentem/ Wykonawcą/ Zleceniobiorcą/ Kontrahentem/ Dostawcą przy zawarciu i realizacji umów na rzecz ORLEN KolTrans S.A.
​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN