Rozmiar tekstu: AAA
Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN KolTrans S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki).
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jeśli kontaktujesz się z ORLEN KolTrans S.A. za pomocą formularza kontaktowego.
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące monitoringu na obiektach ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
+ Informacyjna dla pracowników Oferenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Kontrahenta/ Wydzierżawiającego lub osób współpracujących z Oferentem/Wykonawcą/Zleceniobiorcą/ Kontrahentem/Wydzierżawiającym
 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103