Rozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000771285
Kapitał Zakładowy wpłacony w całości: 54.752.500zł
NIP: 774 - 26 - 58 - 299
REGON: 611312726
Nr rejestrowy BDO: 000028006​
 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103