Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd

Krzysztof Duszczyk 

Prezes Zarządu


Absolwent AWF Gdańsk. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu związanym z koleją. Dotychczasowa kariera zawodowa związana była z PKP. Od powstania PKP Cargo S.A. dyrektor Zakładów w Gdyni, Wrocławiu oraz Poznaniu. Przewodniczył i zasiadał w wielu Radach Nadzorczych w spółkach z branży kolejowej m.in. PKP Cargo Connect, PKP Cargo Tabor, PKP Cargo Service. W roku 2000 zdał egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.

Han​na Mazur

Członek Zarządu


Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. W 1997 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym. Posiada doświadczenie związane z działalnością i funkcjonowaniem samorządów. Od czterech lat radna miasta Gdyni.
Nieprzerwanie w latach 2000 do 2018 prowadziła własną działalność gospodarczą, w ramach której odniosła liczne sukcesy oraz znacząco podniosła swoje kwalifikacje. Ponadto w latach 1995-1997 pracowała jako dyrektor handlowy firmy AllSpaw, zdobywając kwalifikacje managerskie. Doświadczenie w branży kolejowej zdobyła pracując w Spółce LOTOS Kolej Sp. z o.o. od 2016 roku do 2018 jako koordynator marketingu i sprzedaży, w której z powodzeniem uczestniczyła w licznych inicjatywach biznesowych. Interesuje się historią, sportem, ogrodnictwem, turystyką, grą w szachy, a w wolnym czasie prężnie działa jako przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej.
 

Leszek Jakubów

Członek Zarządu​


Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, magister organizacji i zarządzania. Doświadczony, kompetentny, dojrzały biznesowo Manager z doskonałą znajomością zagadnień związanych z restrukturyzacją, rynkiem kapitałowym, zarządzaniem zmianą, finansów firm, tworzeniem i wdrażaniem strategii biznesowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: WPO S.A. Grupa RWE AG, KWB Konin S.A., ZE PAK Grupa Kapitałowa, Grupa Supra S.A. W latach 2016 – 2018 jako dyrektor logistyki w Grupie Azoty ZAK S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów oraz zarządzania.


Paweł Karlik

Członek Zarządu​


Manager z pasjami i długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami z różnych branż, nowymi projektami i procesami biznesowymi. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Będąc jeszcze studentem kierował projektem stworzenia szybkich przesyłek kurierskich w Poczcie Polskiej. Jako manager w firmach budowlanych realizował projekt "Drapaczy Chmur" w Warszawie i budowy najnowocześniejszego osiedla mieszkaniowego w Katowicach. Inicjator i założyciel firmy terapeutycznej współpracującej z największymi placówkami medycznymi do dnia dzisiejszego działającej na rzecz osób niepełnosprawnych. Pełnił również funkcję Dyrektora Bezpieczeństwa oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych u operatora telekomunikacyjnego. Później swoją wiedzę w sektorze bezpieczeństwa wykorzystywał w charakterze Doradcy Prezesa Zarządu PZU S.A. W GK Orlen od 2018 roku gdzie pełnił rolę Prezesa Zarządu spółki WCD Platinum Oil. Prywatnie społecznik wrażliwy na krzywdę osób niepełnosprawnych i dzieci wykluczanych przez swoje deficyty. Pasjonat wycieczek motocyklowych oraz gier zespołowych i sportów walki. W wolnych chwilach z zapałem pogłębia swoją wiedzę w dziedzinie ekonomii i gry w szachy.​​

 
 

Marki Grupy ORLEN