Rozmiar tekstu: AAA
Kodeks etyczny
Kodeks etyczny jest zbiorem wspólnych norm, zasad i wartości, które mają prowadzić nas prosto do celu, jakim jest stworzenie firmy przyjaznej klientom i pracownikom a jej znakiem firmowym są jakość i profesjonalizm. ORLEN KolTrans jako Spółka Grupy Kapitałowej ORLEN ma zadanie realizować stojące przed nami cele z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego oraz propagować wspólne dla Grupy Kapitałowej wartości. Kodeks etyczny zawiera regulacje odnoszące się do wszelkich obszarów działalności Spółki: relacji z klientami, stosunków międzyludzkich wewnątrz firmy, kwestii jakości i etyki. Odnosi się również do polityki proekologicznej oraz budowania wizerunku Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN w kraju i zagranicą.

                                                     Plakat.jpg


 
 

Marki Grupy ORLEN