Rozmiar tekstu: AAA
Staż

 
​​​​​​​​​​

PROGRAM STAŻOWY KIERUNEK ORLEN

Kierunek ORLEN to program 6 miesięcznych płatnych staży w strukturach Grupy K​apitałowej ORLEN. Program został zaprojektowany z myślą o studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach szkół wyższych. 

STAŻ WIELU MOŻLIWOŚCI WYBORU

Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się dwa razy w roku: w marcu i październiku. 

Stażyści w trakcie stażu realizują zadania w wybranej przez siebie Spółce i lokalizacji i wybranej specjalności zawodowej:

 • Audytu, Kontroli, Bezpieczeństwa
 • B+R/R&D
 • Energetyki
 • Finansów 
 • Inwestycji
 • IT
 • Laboratorium
 • Marketingu
 • Produkcji: Rafinerii i Petrochemii
 • Sprzedaży
 • Strategii i Rozwoju
 • Techniki
 • Utrzymania Ruchu
 • Zakupów

KORZYŚCI ZE STAŻU W GRUPIE ORLEN

Staż w Grupie ORLEN to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym polskim koncernie działającym w kilku krajach świata. Założeniem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem i w miarę możliwości- zatrudnienie najlepszych. Stażyści realizują zadania merytoryczne osadzone w praktyce biznesowej przy stałym, indywidualnym wsparciu opiekuna i zespołu. Rozwijają również kompetencje miękkie podczas warsztatów i spotkań w gronie społeczności stażystów.

REKRUTACJA DO PROGRAMU STAŻOWEGO

Osoby zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

 • wysyłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym
 • spotkanie rekrutacyjne autorów najlepiej zrealizowanych case studies z przyszłym opiekunem
 • informacja o zakwalifikowaniu na staż - czerwiec, styczeń
 • rozpoczęcie 6. miesięcznych staży - lipiec, luty


 

APLIKUJĘ NA STAŻ


 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROGRAMU

​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN