Rozmiar tekstu: AAA
Nowoczesna stacja prób ciśnieniowych w ORLEN KolTrans

04-03-2019  

W dniu 28.02.2019 została zakończona realizacja zadania inwestycyjnego na terenie Zakładu Głównego w Płocku pt. „Odtworzenie Instalacji Elektrycznej na Stacji Prób Ciśnieniowych OKT - działka G-2”. Powyższa inwestycja została zrealizowana przez ORLEN Serwis Sp. z o.o. i znajduje się w Dziale Napraw Wagonów OKT. Etażerka na stacji prób ciśnieniowych została wyposażona w nowoczesną instalację elektryczną, oświetlenie typu LED oraz w system asekuracji poziomej umożliwiający bezpieczne dojście i wykonywanie prac remontowych oraz konserwacyjnych na wagonach cysternach. Odtworzenie stacji prób ciśnieniowych pozwoli na przeprowadzanie rewizji wewnętrznych/zewnętrznych zbiorników transportowych, prób ciśnieniowych, prób pneumatycznych, prób hydrauliczno – pneumatycznych oraz prób gazowych zgodnie z Regulaminem dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych - RID. Dodatkowo na stacji prób ciśnieniowych przeprowadzane będą nie tylko rewizje wewnętrzne/zewnętrzne i próby zbiorników sprężonego powietrza zamontowane w układzie hamulcowym wagonów kolejowych (zbiorniki hamulcowe) ale badane będą również zbiorniki cystern innych właścicieli, których wagony wykorzystywane są do przewozu materiałów niebezpiecznych z PKN Orlen S.A. Pozwoli to Spółce poprawić wynik finansowy na tej działalności.

 
Do planowanego uruchomienia stanowisk do wykonywania napraw okresowych zbiorników transportowych na stacji prób ciśnieniowych wymagany był montaż systemu nowoczesnej instalacji elektrycznej oraz system asekuracji poziomej, który przyczyni się do zwiększenia efektywności wykonywanych prac oraz zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace.

 
Zarówno montaż instalacji elektrycznej jak również system asekuracji poziomej umożliwi uruchomienie stanowisk naprawczych na stacji prób ciśnieniowych co przyczyni się do przeniesienia wykonywania prób napraw okresowych zbiorników transportowych z hali warsztatowej na stację prób ciśnieniowych.  Powyższe działanie zwiększy przepustowość hali i umożliwi zwiększenie ilości wagonów do napraw bieżących wstawianych jednorazowo na halę. Powyższe zredukuje również czas związany z wykonywaniem prac manewrowych związanych z podstawianiem wagonów do napraw bieżących.

 
Przypominamy, iż ORLEN KolTrans S.A. posiada 573 wagony własne w tym 567 cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz dzierżawi wagony od innych właścicieli w ilości 539 szt.  Aby spełnić wymogi zawarte w Regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych - RID zbiorniki transportowe cystern muszą podlegać badaniom okresowym. Pełne badania okresowe zbiorników cystern transportowych wykonywane są co 8 lat a co 4 lata wykonywane są badania pośrednie, cyklicznie po każdym badaniu okresowym. Badania muszą być wykonywane w zakładzie posiadającym uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego  a odbiór odbywa się  przy udziale Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Planowane jest aby stacja prób ciśnieniowych została wyposażona również w halę wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą realizację prób ciśnieniowych zbiorników transportowych wagonów cystern metodą hydrostatyczną w trybie całorocznym, bez ograniczeń pogodowych. Proces inwestycyjny planujemy podzielić na dwie części: projektową, zakończoną uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz część wykonawczą zakończoną uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Planowane przekazanie obiektu do użytkowania to sierpień 2020 roku.
 

 

4-m20190304.jpg3-m20190304.jpg
2-m20190304.jpg1-m20190304.jpg 

 

 

 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN