Rozmiar tekstu: AAA
„Orły” ORLEN KolTrans stypendystami

12-10-2016  

II edycja programu stypendialnego „Dla Orłów” skierowanego do dzieci pracowników PKN ORLEN oraz Spółek GK prowadzona przez Fundację ORLEN Dar Serca została zakończona.

Szansę na stypendium otrzymali uczniowie, którzy od września rozpoczęli edukację w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej i osiągnęli średnią co najmniej na poziomie 4,7. Dodatkowo premiowane w procesie rekrutacji były również osiągnięcia naukowe i pozanaukowe, np. sportowe czy artystyczne oraz udokumentowane zaangażowanie społeczne. Z ramienia Spółki wybrano dwoje uczniów, którzy spełniali wymagania formalne i decyzja Komisji stypendialnej otrzymają świadczenia wypłacane przez okres dziesięciu miesięcy.

Stypendystom oraz ich rodzicom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w nauce.

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN