Rozmiar tekstu: AAA
Projekty UE - sygnalizowanie nieprawidłowości

19-10-2022  

                            Projekty UE - sygnalizowanie nieprawidłowości

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 

ORLEN KolTrans S.A. informuje, iż zgodnie z  zapisami Umowy o Dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0051/21-00 Projektu: Dostosowanie wagonów cystern do wymogów TSI Hałas poprzez wymianę żeliwnych wstawek hamulcowych na kompozytowe, w § 4 pkt. 18:  „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 

a) specjalny adres e-mail lub


b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

 

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

                      skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

lub

 

wysłać wiadomość na udostępniony przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: 
naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, Oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, konkurs nr POIiŚ.5.2/1/21.

z.jpg


Projekty UE - sygnalizowanie nieprawidłowości

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN