Rozmiar tekstu: AAA
Postępowanie zakupowe: Zakup i dostawa kompozytowych wstawek hamulcowych typu LL 250 i 320

02-12-2022  

Postępowanie zakupowe: Zakup i dostawa kompozytowych wstawek hamulcowych typu LL 250 i 320

AKTUALIZACJA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na skutek zapytania ze strony Oferenta w sprawie  wydłużenia terminu skalania ofert w postępowaniu pn. „Zakup i dostawa kompozytowych wstawek hamulcowych typu LL 250 i 320” , Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 22.12.2022 do godz. 23:59 (CET).

Pozostałe warunki zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

W związku z realizacją Umowy o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych nr POIS.05.02.00-00-0051/21-00 na realizację Projektu pn. „Dostosowanie wagonów cystern do wymogów TSI Hałas poprzez wymianę żeliwnych wstawek hamulcowych na kompozytowe”  - w ramach Działania 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, Oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, konkurs nr POIiŚ.5.2/1/21, ORLEN KolTrans S.A. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. „Zakup i dostawa kompozytowych wstawek hamulcowych typu LL 250 i 320”, którego celem jest wyłonienie dostawcy/dostawców w ramach w/w projektu.

 

Postępowanie zostało opublikowane w dniu 01 grudnia 2022 r. na Platformie Zakupowej PKN ORLEN „CONNECT oraz w Bazie Konkurencyjności - ogłoszenie nr 2022-45660-136421.

 

             obraz.jpg

postępowanie

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN