Rozmiar tekstu: AAA
Europejski certyfikat w ORLEN KolTrans S.A.

12-11-2019  

Wizyta przedstawicieli organów certyfikujących z Austrii i Niemiec zatrudnionych w firmach ERC GmbH Austria oraz VPI European Rail Service GmbH miała miejsce w ORLEN KolTrans S.A. w Dziale Napraw Wagonów. Wydany przez ERC oraz VPI certyfikat pozwala na naprawę wagonów prywatnych właścicieli z Europy zachodniej w pełnym zakresie całego cyklu utrzymania wagonów.

Wizyta w formie audytu recertyfikującego zewnętrznego dotyczyła potwierdzenia, że naprawy wykonywane dla wszystkich poziomów utrzymania wagonów w Dziale Napraw Wagonów spełniają wymagania i są zgodne z systemem utrzymania VPI  (Stowarzyszenie Niemieckich i Austriackich Właścicieli Wagonów). Specjalistyczna ocena techniczna i dopuszczenie przeprowadzone były w celu oceny kompetencji w zakresie czynności utrzymania oraz  naprawy  wagonów towarowych i ich komponentów. Podczas oceny sprawdzany był proces wdrożenia wytycznych Przewodnika utrzymania VPI stosowanych dla wagonów zarejestrowanych w krajach zachodniej Europy. Przewodnik zawiera instrukcje, które mają na celu ustalenie jednolitych zasad utrzymania i napraw wagonów towarowych. System VPI opiera się na 9 modułach:

  1. Część ogólna utrzymania wagonów towarowych
  2. Ostoja / wózki
  3. Nadwozie pojazdu
  4. Zestawy kołowe
  5. Resory
  6. Urządzenia ciegłowo-zderzne
  7. Hamulce
  8. Elektroniczna wymiana danych
  9. Badania nieniszczące.

Zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania dla wagonów, każdy wagon w zależności od przejechanych kilometrów lub czasookresów użytkowania podlega specjalistycznemu sprawdzeniu i naprawie w warsztatach posiadających określone uprawnienia w tym zakresie. Właśnie o takie uprawnienia dla wszystkich poziomów utrzymania występował Dział Utrzymania Wagonów w ORLEN KolTrans S.A. Zgodnie ze standardami VPI każdy wagon podlega określonemu cyklowi przeglądowo-naprawczemu wg. poniższego schematu:

SCHEMAT.pdfSCHEMAT.pdf

Poziom G 1.0 – wykonywany na bieżąco przed każdym wyjazdem wagonów w razie potrzeby.

Poziom G 4.8 – wykonywany co 3 lata jednak nie dłużej niż po 150 000 km przebiegu.

Poziom G 4.2 – wykonywany co 6 lat bądź nie dłużej niż po 300 000 km przebiegu.

Poziom G 4.0 – wykonywany co 12 lat bądź nie dłużej niż po 600 000 km przebiegu.

Czynności poszczególnego poziomu utrzymania wykonywane są po spełnieniu tego warunku, który nastąpi wcześniej. 

W celu spełnienia wymagań VPI ORLEN KolTrans S.A. musiała podjąć szereg zadań polegających m.in. na dodatkowym doposażeniu warsztatów w urządzenia, przyrządy pomiarowe, stanowiska naprawcze w tym m.in. urządzenie pomiarowe dla 4 osi do nacisku kół zestawów kołowych dla wagonów oraz stanowisko do pomiarów ram wózków wagonowych. Pracownicy zarówno warsztatowi jaki i  nadzoru przeszli odpowiednie specjalistyczne szkolenia w tym zakresie. Proces audytowania przez ERC oraz VPI był bardzo drobiazgowy, skomplikowany i finalnie zakończył się wydaniem europejskiego certyfikatu. W czasie wizyty ORLEN KolTrans S.A musiał dodatkowo potwierdzić lub zrealizować szereg spostrzeżeń i uwag audytorów w czasie trwania samego audytu. ​

Orlen KolTrans.pdfCertyfikat

Certyfikat

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN