Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd

 
Piotr Szymański 
Prezes Zarządu ORLEN KolTrans

Absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu prywatnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie prowadzenia usług projektowych dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; prowadzenia i realizacji inwestycji oraz pozyskiwania dotacji krajowych i unijnych dla projektowanych przedsięwzięć.
Posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu funkcjonowania obiektów infrastruktury technicznej.

W latach 2016 - 2018 związany był zawodowo z PKN ORLEN S.A.
Nadzorował Obszar Wsparcia i Rozwoju Logistyki, gdzie odpowiadał m.in. za zadania nakierowane na minimalizację ubytków w łańcuchu logistycznym oraz zarządzał obszarem jakości paliw w całej sieci dystrybucji. Ponadto zarządzał także projektami OPEX oraz nadzorował poprawność rozliczeń produktów i usług realizowanych w obszarze Logistyki.

Od roku 2017 pełnił funkcję Dyrektora Biura Infrastruktury i Rozliczeń Logistyki, gdzie zarządzał obszarem rurociągów przesyłowych i Terminali Paliw PKN ORLEN w zakresie ich optymalnego funkcjonowania w systemie logistycznym Spółki oraz zapewnienia sprawnej obsługi klientów.
Ponadto nadzorował także prace związane z przygotowaniem i aktualizacją Strategii Logistyki w PKN ORLEN, odpowiadał za jej operacjonalizację ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw strategicznych oraz nadzorował inwestycyjne w logistyce (CAPEX).

 
Marcin Kamiński
Członek Zarządu

Radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu a także Podyplomowe Studium Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
 
Od roku 2002 do roku 2011 związany zawodowo z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. kolejno w Dziale Organizacji i Systemów Zarządzania, w Dziale Prawnym a następnie w Biurze Prawnym, gdzie od 2008 roku zatrudniony był jako radca prawny. Od roku 2011 do roku 2016 roku prowadził własną działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Od roku 2016 do 2017 roku Członek Zarządu ds. Handlowych w ORLEN Serwis S.A.. Do 30 czerwca 2018r. Prezes Zarządu ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Posiada doświadczenie związane z zasiadaniem w radach nadzorczych spółek kapitałowych.
 
Specjalizuje się w szczególności w zagadnieniach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i ich organów statutowych.
 
Prywatnie interesuje się zabytkową motoryzacją i sportem.

Hanna Mazur
Członek Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. W 1997 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym. Posiada doświadczenie związane z działalnością i funkcjonowaniem samorządów. Od czterech lat radna miasta Gdyni.
 
Nieprzerwanie w latach 2000 do 2018 prowadziła własną działalność gospodarczą, w ramach której odniosła liczne sukcesy oraz znacząco podniosła swoje kwalifikacje. Ponadto w latach 1995-1997 pracowała jako dyrektor handlowy firmy AllSpaw, zdobywając kwalifikacje managerskie. Doświadczenie w branży kolejowej zdobyła pracując w Spółce LOTOS Kolej Sp. z o.o. od 2016 roku do 2018 jako koordynator marketingu i sprzedaży, w której z powodzeniem uczestniczyła w licznych inicjatywach biznesowych. 
 
Interesuje się historią, sportem, ogrodnictwem, turystyką, grą w szachy, a w wolnym czasie prężnie działa jako przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej.

 

Leszek Jakubów
Członek Zarządu 

Absolwent  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , magister organizacji i zarządzania. Doświadczony, kompetentny, dojrzały biznesowo Manager z doskonałą znajomością zagadnień związanych z restrukturyzacją, rynkiem kapitałowym, zarządzaniem zmianą, finansów firm, tworzeniem i wdrażaniem strategii biznesowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: WPO S.A. Grupa RWE AG, KWB Konin S.A., ZE PAK Grupa Kapitałowa, Grupa Supra S.A. W latach 2016 – 2018 jako dyrektor logistyki w Grupie Azoty ZAK S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów oraz zarządzania.

 

 
 

Marki Grupy ORLEN