Rozmiar tekstu: AAA
Zarządzanie i obsługa bocznic kolejowych
​ORLEN KolTrans posiada bogate doświadczenie w  kompleksowym zarządzaniu bocznicami kolejowymi. Obecnie Spółka zajmuję się obsługą bocznic zakładowych PKN ORLEN w Płocku oraz bazy magazynowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Utrzymuje 82 km torów i ponad 1700 m rozjazdów.
Świadczone usługi obejmują:
 
kompleksową obsługę handlową przesyłek nadawanych do przewozu oraz spedycję,
wykonywania prac manewrowych na terenie bocznic,
formowania składów pociągowych,
utrzymanie taboru kolejowego,
utrzymanie infrastruktury kolejowej,
 
Ponadto ORLEN KolTrans świadczy doradztwo w zakresie bezpieczeństwa przewozów materiałów niebezpiecznych koleją.
 
Najważniejszą zaletą wynikającą ze współpracy w tym zakresie jest przejęcie zasobów bocznicowych przez wyspecjalizowaną firmę. Bazując na doświadczeniach ORLEN KolTrans oraz efektach synergii w zarządzaniu większą ilością bocznic współpraca ta pozwala na redukcję kosztów utrzymania bocznicy i skoncentrowanie na core bussines jej właściciela.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103