Rozmiar tekstu: AAA
Certyfikaty i wyróżnienia
Certyfikat z Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS

Certyfikat z Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS

Certyfikat z Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS wystawiony przez firmę ERC GmbH Austria.

Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”  

Kapituła konkursu doceniła inicjatywę ORLEN KolTrans polegającą na oznakowaniu taśmami odblaskowymi wszystkich aktualnie eksploatowanych lokomotyw oraz umieszczenie oświetlenia w formie dodatkowej lampy z wiązką mrugającego światła na cysternach znajdujących się na początku składu. Eksperci uznali również, że dzięki oznakowaniu, widoczność składu kolejowego, zwłaszcza w nocy jest lepsza, szczególnie z dużej odległości. Uznano także, że to bardzo dobry i interesujący sposób poprawiający bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych, ponieważ dodatkowe oznakowanie maszyn sprawia, że inni użytkownicy drogi mogą znacznie wcześniej dostrzec zbliżający się pociąg i w odpowiedni sposób zareagować dojeżdżając do przejazdu.
Celem konkursu było nagrodzenie lub wyróżnienie osób lub podmiotów, które swoją pracą lub dzięki wprowadzonym innowacyjnym rozwiązaniom przyczyniają się do podnoszenia kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz możliwość docenienia i nagrodzenia osób, które swoim zachowaniem lub działaniem zapobiegają zdarzeniom kolejowym.

Certyfikacja procesów spawalniczych  

ORLEN KolTrans Sp. z o.o. otrzymała certyfikaty potwierdzające pozytywną ocenę procesu certyfikacji procesów spawalniczych na zgodność z wymaganiami norm PN-EN ISO 3834-2 oraz PN-EN 15085-2 w zakresie naprawy i modernizacji taboru kolejowego, poziom certyfikacji CL1.

Przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa cz. B

W dniu 21 września 2017 r. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. otrzymała przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa cz. B potwierdzającego, posiadanie przez Spółkę, zaakceptowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa.

Przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa cz. A

Spółka ORLEN KolTrans otrzymała Certyfikat Bezpieczeństwa potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej w zakresie przewozów towarowych, w tym przewozu ładunków niebezpiecznych.

Certyfikat jakości ISO  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004  

ORLEN KolTrans sp. z o.o. ponownie uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 nadany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków, który swoim zakresem obejmuje wszystkie obszary działania Spółki..
Podziękowanie za pomoc udzieloną Powiatowemu Zespołowi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie

Podziękowanie za pomoc udzieloną Powiatowemu Zespołowi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie 08.04.2010

Spółka ORLEN KolTrans otrzymała podziękowanie za pomoc od podopiecznych PZPOW w Gostyninie.
Gazele Biznesu 2007

Gazele Biznesu 2007

ORLEN KolTrans sp. z o.o. dołączyła do grona najdynamiczniej rozwijających się firm w 2007 r. otrzymując nagrodę Gazeli Biznesu.
ORLEN KolTrans Przedsiębiorstwem Fair Play 08.12.2006

ORLEN KolTrans Przedsiębiorstwem Fair Play 08.12.2006

Spółka ORLEN KolTrans otrzymała w 2006 r. tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play". Kapituła programu doceniła działania Spółki zgodne z wartościami etycznymi oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Podziękowanie za pomoc udzieloną Powiatowemu Zespołowi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie 29.05.2004

Podziękowanie za pomoc udzieloną Powiatowemu Zespołowi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie 29.05.2004

Spółka ORLEN KolTrans w miarę swoich możliwości wspiera podopiecznych PZPOW w Gostyninie. Radość z pomocy jest tym cenniejsza, gdy może wywołać uśmiech na twarzach dzieci.
Licencja na udostępnianie pojazdów trakcyjnych 27.02.2004

Licencja na udostępnianie pojazdów trakcyjnych 27.02.2004

Spółka ORLEN KolTrans decyzją Urzędu Transportu Kolejowego otrzymała licencję na udostępnianie pojazdów trakcyjnych na czas nieokreślony.
Licencja na wykonywanie przewozów kolejowych 27.02.2004

Licencja na wykonywanie przewozów kolejowych 27.02.2004

Spółka ORLEN KolTrans decyzją Urzędu Transportu Kolejowego otrzymała licencję na wykonywanie przewozów kolejowych na czas nieokreślony.
 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103