Rozmiar tekstu: AAA
Obiekty Infrastruktury Usługowej (OIU)

W związku z wymaganiami Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1043), od dnia 10 grudnia 2017 roku ORLEN KolTrans S.A. przeznacza do udostępnienia Obiekty Infrastruktury Usługowej (OIU).
Wnioski o udostępnienie obiektów (OIU) rozpatrywane będą przez Operatora na podstawie złożonych wniosków, zgodnie z procedurą określoną w nw. regulaminach.

Poniżej umieszczone zostały zaktualizowane Regulaminy Obiektów Orlen KolTrans wraz z załącznikami obowiązujące od 30.11.2020r.:

Oczyszczalnia cystern

Regulamin OIU - Oczyszczalnia cystern w Płocku.pdfRegulamin OIU - Oczyszczalnia cystern w Płocku.pdf

Warsztat Napraw Wagonów i Lokomotyw​

Regulamin OIU - Warsztat Naprawy Wagonów_Lokomotyw w Płocku.pdfRegulamin OIU - Warsztat Naprawy Wagonów_Lokomotyw w Płocku.pdf

 
 

Marki Grupy ORLEN