Rozmiar tekstu: AAA
Obiekty Infrastruktury Usługowej (OIU)

W związku z wymaganiami Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2117, tekst jednolity), z dniem 10 grudnia 2017 roku ORLEN KolTrans S.A. przeznacza do udostępnienia Obiekty Infrastruktury Usługowej (OIU).
Wnioski o udostępnienie obiektów (OIU) rozpatrywane będą przez Operatora na podstawie złożonych wniosków, zgodnie z procedurą określoną w nw. regulaminach.

Poniżej umieszczone zostały Regulaminy Obiektów Orlen KolTrans wraz z załącznikami:

Oczyszczalnia cystern

Regulamin OIU-oczyszczalnia Płock_20171204- ost-czysta.pdfRegulamin Obiektu Infrastruktury Usługowej. Oczyszczalnia cystern w Płocku wraz z załącznikami

 

Warsztat Napraw Wagonów i Lokomotyw

Regulamin OIU-warsztat napraw wagonów i lokomotyw 20171201.pdfRegulamin Obiektu Infrastruktury Usługowej. Warsztat naprawy wagonów i lokomotyw w Płocku wraz z załącznikami​​​​

 
 

Marki Grupy ORLEN