Rozmiar tekstu: AAA
Działalność społeczna

​Czujemy się częścią społeczeństwa, w którym funkcjonujemy. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności dobrowolnie przyjmujemy na siebie zobowiązania wspierające lokalne środowiska. Dążymy do zbudowania trwałych, opartych na partnerstwie i zaufaniu relacji z lokalnymi społecznościami.

ORLEN KolTrans:

  • wspiera lokalne inicjatywy oparte na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, służące podniesieniu jakości życia mieszkańców;
  • analizuje wpływ swojej działalności na lokalne środowiska w perspektywie długookresowej;
  • angażuje się w działania charytatywne, pomagając biednym i potrzebującym;
  • promuje środowiska lokalne, wspierając inicjatywy partnerstwa międzysektorowego;
  • zachęca pracowników do działań charytatywnych na rzecz lokalnych społeczności;
  • aktywnie działa w kierunku zwalczania bezrobocia wśród lokalnej społeczności.
 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103