Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN KolTrans i Urząd Transportu Kolejowego wspólnie dla dzieci – podsumowanie kampanii Kolejowe ABC

27-06-2016  

​W lutym 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z Urzędem Transportu Kolejowego. Do końca tego roku szkolnego wspólnie przeprowadziliśmy dziesięć prelekcji w placówkach w Płocku i jego okolicach.
Kampania edukacyjna skierowana była do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 14 lat. Dzięki realizacji programu edukacyjnego, jakim jest kampania „Kolejowe ABC”, możliwe było wkomponowanie elementów edukacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży do programu nauczania.
 

Zasięg pilotażowych zajęć

foto1-2706.PNG

Środki i metody pracy

 foto2-2706.PNG
 

Efekt kampanii

  • rozwijanie zdolności poznawczych, takich jak: uwaga, myślenie przyczynowo - skutkowe, spostrzegawczość;
  • kształcenie umiejętności bezpiecznego poruszania się w pobliżu linii kolejowych pieszego pasażera;
  • rozwijanie umiejętności przewidywania, podejmowania właściwych decyzji, wyobraźni;
  • kształtowanie zrozumienia i szacunku dla innych;
  • rozwijanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych;
  • uwrażliwienie dzieci na oznakowanie urządzeń elektrycznych — znak: uwaga pod napięciem — przypomnienie dzieciom, czym może grozić zabawa w pobliżu instalacji z prądem.
 
Dzięki zajęciom dzieci poznały: reguły zachowania się pieszych zarówno podczas poruszania się przez przejazdy kolejowo-drogowe, po peronach oraz po terenie dworca, jak i w pobliżu linii kolejowych. Zapoznały się ze znakami drogowo-kolejowymi, poznały zasady poruszania się pociągami oraz utrwaliły wiedzę jak należy się bezpiecznie bawić.
 
Z kolejnymi prelekcjami w ramach programu Kolejowe ABC startujemy już od września!
 

 

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN