Rozmiar tekstu: AAA
Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok

30-06-2010  

​W dniu 29 czerwca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ORLEN KolTrans sp. z o.o.
W porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z dyspozycją art. 231 kodeksu spółek handlowych, znalazły się sprawy związane z zatwierdzeniem Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, a także podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2009 r. oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009r.

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103