Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN KolTrans z certyfikatem

20-02-2013  

Realizując wytyczne Komitetu Zarządzania Segmentowego dla Grupy Kapitałowej ORLEN, Spółka ORLEN KolTrans w październiku 2012 roku wdrożyła zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami norm ISO9001, ISO14001, PN-N18001.
Po trzech miesiącach funkcjonowania systemu przeprowadzony został audyt certyfikujący, który potwierdził, że Zintegrowany System Zarządzania w Spółce jest prawidłowo wdrożony i utrzymywany zgodnie z wymaganiami norm. Audyt przeprowadziła jednostka akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji – Bureau Veritas Certification.
 
Pozytywny wynik przeprowadzonego audytu został potwierdzony przyznaniem stosownego certyfikatu dla usług świadczonych z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych koleją, napraw taboru kolejowego, spedycji oraz dzierżawy cystern kolejowych.
Po wdrożeniu zintegrowanego systemu Spółka dążyć będzie do jego doskonalenia poprzez wspieranie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz bieżącą kontrolę oddziaływania na środowisko.
 
 
 
 
 

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103